Strona główna

Ochrona przeciwpożarowa bez tajemnic!

Pomogę zapewnić Twojej firmie bezpieczeństwo pożarowe, ochronę ludzi oraz mienia przed pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem, takżę pomogę wykonać zalecenia pokontrolne Komend Straży Pożarnych w tym przekazanie nowych obiektów do użytkowania oraz uniknąć przykrych skutków w sytuacji powstałych pożarów w tym strat pożarowych i przy dochodzeniu odszkodować w tym zakresie.

Profil działalności

Zajmuję się kompleksową obsługą firm w zakresie zabezpieczenia przeciwpożowego obiektów oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
Korzystając z moich usług, mogą Państwo uzyskać fachową informację w zakresie obowiązujących wymagań przeciwpożarowych. Podstawą do ich ustalenia jest ocena zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz ocena ryzyka w tym zakresie.

Sporządzę Państwu niezbędną dokumentację z tej dziedziny i przygotuję konieczne materiały, które są wymagane przez przepisy przeciwpożarowe, zakłady ubezpieczeniowe, a egzekwowane przez straż pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy a nawet przez organy nadzoru budowalenego.